ศูนย์ผลิตสื่อมุสลิมออนไลน์ วิทยุสาธารณะ เสียงอิสลาม FM104.25MHz(สวนหลวง) 081-915-3786

*******ศูนย์ผลิตสื่อมุสลิมออนไลน์ เลขที่1140(ตลาดเอี่ยมสมบัติ) ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง กทม. 10250 *********** *******ISLAM RADIO STATION FM104.25MHz วิทยุสาธารณะ เสียงอิสลาม (สวนหลวง)*******
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/module.inc on line 406.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/musonair/domains/muslimonair.com/public_html/mp3/includes/file.inc on line 649.
เขียนโดย muslimonair เมื่อ 14 มิถุนายน, 2009 - 22:45.

บรรยายล่าสุดในเว็บ

เรื่องวันที่ดูเรียงไอคอนบรรยายโดยขนาดไฟล์หมวด
40 ภารกิจลบล้างความผิด 25/12/2012 - 13:45833623.26 MB
The Light of Quran (อัลกุรอาน คือทางนำจริงหรือ) 17/09/2011 - 17:441035736.18 MB
หลักคําสอนของอิสลาม หลักธรรมพื้นฐานของศาสนาอิสลาม(การปฐมนิเทศสำหรับผู้มาครั้งแรก) 17/07/2011 - 17:202206246.11 MB
4อย่าง ที่ดีสุดทั้งใน ดุนยา อาคีเราะห์ 23/03/2014 - 06:14122422 MB
นบีของฉัน(ก้าวสู่ปีที่3 TMTV) 14/01/2014 - 20:41114819.16 MB
อิสลามสอนให้ยึดทางตรง หรือคนสอนให้ยึดตามใจ (คอยริสซุนนะห์ ลาดบัวขาว) 14/01/2014 - 19:08112217.65 MB
หัวใจที่แข็งกระด้าง หรือจะสู้หลักการที่แข็งแกร่ง (คอยริสซุนนะห์ ลาดบัวขาว) 14/01/2014 - 19:01110320.97 MB
เป็นอยู่คือ 24/12/2013 - 21:2264420.17 MB
มหาบุรุษผู้เปลี่ยนโลก 24/12/2013 - 21:0182321.92 MB
อะรัช บัลลังก์ของอัลลอฮฺ(ทางที่เทียงตรง) 12/11/2013 - 20:09108421.47 MB
เรียนรู้อากีด๊ะ..ตลอดชีวิต(มัสยิด ดารุลอัรกอม) 06/10/2013 - 07:51110723.28 MB
ซุนนะห์ที่ถูกละเลย 30/09/2013 - 17:16117620.68 MB
อะฮ์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ (หนองจอกพิทยานุสรณ์) 25/09/2013 - 19:2274224.67 MB
ดุนยาต้องเพราะอาคิเราะห์ต้องพร้อม 25/09/2013 - 13:1093620.57 MB
เลี้ยงลูกอย่างไรให้เข้าประตู 25/09/2013 - 12:5198024.89 MB

ตัฟซีร

เรื่องวันที่ดูเรียงไอคอนบรรยายโดย
การงานที่ทำลาย..บุญผลที่ได้กระทำมา(สถานีโทรทัศน์ไทยมุสลิมTMTV) 19/05/2012 - 11:294431
อรรถาธิบายอัลกุรอานซูเราะฮฺที่ 002 อัล-บะเกาะเราะฮฺ จากอายะฮฺที่ 146-150 26/02/2012 - 19:353117
อรรถาธิบายอัลกุรอานซูเราะฮฺที่ 002 อัล-บะเกาะเราะฮฺ จากอายะฮฺที่ 143-145(ทีวีมุสลิมไทยแลนด์) 11/02/2012 - 21:382790
แง่คิดจากอัลกุรอ่าน จงบริโภคจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้เาถิดและ จงอย่าตามก้าวเดินของชัยฏอน 24/01/2012 - 05:153278
อรรถาธิบายอัลกุรอานซูเราะฮฺ อิบรอฮีม (Ibrahim) จากอายะฮฺที่ 10 21/01/2012 - 07:523055

สังคมการเมืองและการปกครอง

ประวัติศาสตร์อิสลาม

สาระจากรายการวิทยุ

เรื่องวันที่ดูเรียงไอคอนบรรยายโดย
มูลเหตุแห่งความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในโลกอิสลาม 25/02/2011 - 16:463089
วันวาเลนไทน์กับการสอนลูกในอิสลาม 13/02/2011 - 21:242878
ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือครูของมนุษย์ชาติ (ไม่เป็นเพียงครูของแผ่นดินไทยเท่านั้น) 14/01/2011 - 19:453674
มิติใหม่งานเมาลิดกลางปีนี้ เบียร์ที่มีแอลกอฮอล์0.01% ขายโจ๋งครึ่ง หน้าทางเข้าหอประชุม (เบียร์ฮาลาลโลก) 09/01/2011 - 20:343148
ยึดให้มั่น ตอนกฏแห่งสติปัญญา การจัดงานฉลองวันเกิดให้ทั้งท่านนบี 2อิสลามทำได้ไม(วันคริสต์มาสกับ การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไท) 16/12/2010 - 21:462812

ถาม-ตอบ

เรื่องวันที่ดูเรียงไอคอนบรรยายโดย
อิสลามมีคำตอบ:ทำไมมุสลิมจึงหัวรุนแรง,ทำไมผู้หญิงต้องคลุมผ้า,ใครสร้างพระเจ้า,มนุษย์เกิดมาทําไม,คนดีแต่ไม่ได้เป็นมุสลิม 11/09/2011 - 08:256341
อิสลามมีทางออก:ขอดุอาอฺให้ได้รับความร่ำรวยได้หรือไม่(TMTV) 03/09/2011 - 06:505328
อิสลามมีทางออก:การละหมาดอีซาในช่วงดึก ได้หรือไม่ 20/08/2011 - 20:353807
ตอบปัญหาคาใจในหลักการอิสลาม 15/08/2011 - 05:224253
อิสลามมีทางออก:ดุอาอฺของบ่าวที่ไม่ถูกตอบรับ 14/08/2011 - 21:173135
อิสลามมีทางออก:ข้อเท็จจริงของการตายในวันศุกร์(TVMT) 17/07/2011 - 20:444025
ถาม-ตอบปัญหาศาสนาTMTV:พ่อแม่เราจะกับมาในรอมฎอนนี้ต้องทำไร,ลูกชายได้เมียต่างศาสนา,ดุอาให้พ่อแม่ที่ตาย,ซื้อผลไม้เหมาสวน,ทำประกันรถ 17/07/2011 - 19:344094
ถาม-ตอบปัญหาศาสนาTVMT:โกงทรัพย์เด็กกำพร้าจะถูกลงโทษอะไร,จะไปเยี่ยมศพพ่อแม่คนพุทธได้หรือไม่,แม่ครัวเป็นคนพุทธมุสลิมจะกินไดไม่ 17/07/2011 - 08:033321
ถามตอบปํญหาTMTV:ให้ลูกนำละหมาดได้ไม่,เงื่อนไขในละหมาดวันศุกร์,แต่งกายรัดรูป,การกินดอกเบี้ยของธนาคารอิสลาม,อ่านอัลกุรอานให้คนตาย 14/07/2011 - 07:213772
ถามตอบปํญหาTMTV:ความประเสริฐคืนนิสฟูชะอฺบาน,หมอทำหมันหลังคลอด,ติดธุระจะละหมาดก่อนเวลาได้ไม,ดุอาหลังละหมาด,ดุอาให้พ้นทุกใจ 12/07/2011 - 06:214506
ไฟล์แนบขนาด
15371_562521107117626_2108177845_n.jpg45.27 KB
cologen.jpg70.18 KB